tvergasteins venner

Hytta Tvergastein er Norges høyest beliggende private hytte. Hytten ble bygget i 1937 og var sentral i Arne Næss liv og virke. Det er en meget spesiell hytte, hovedsakelig på grunn av dens beliggenhet, historie, og symbolverdi.

Tvergastein eies og administreres av Stiftelsen «Tvergastein, Arne Næss hytte». Stiftelsen har til formål å bevare og vedlikeholde Tvergastein som hytte og som et sted hvor det foregår forskning og hvor livsbetingelsene er i overensstemmelse med Arne Næss verdisyn.

Det er et ønske fra stiftelsen om å åpne opp mer for tilgang til informasjon om stiftelsen og hyttens bakgrunn og formål, å sikre at stiftelsen er i økonomisk posisjon til å oppfylle stiftelsens formål, og tilrettelegge for at hytten brukes i henhold til stiftelsens vedtekter.

Stiftelsen mener at Tvergastein i dag muligens står sterkere enn noensinne som et symbol på at det ennå er mulig å oppnå et rikt liv med enkle midler, og ønsker å legge til rette for økt oppmerksomhet rundt verdiene som ligger bak denne grunntanken.

Stiftelsen er oppmerksom på den økende trafikken til, og oppmerksomhet rettet mot, Tvergastein de senere år. Det er også registrert en økende interesse blant folk generelt, og besøkende til hytta spesielt, til å kunne bidra med støtte til vedlikehold og opprettholdelse av hytta, samt å bidra til at Arnes tanker blir bedre kjent.

Med bakgrunn i dette har styret i stiftelse besluttet å opprette Tvergasteins Venner.

Seminar deltakere samlet foran hytten.

Formålet med tvergasteins venner

Dugnad på Tvergastein i grått vårvær.

Formålet er å bidra til at Tvergastein – Arne Næss hytte bevares for etterslekten og herunder gi hytten en verdig bruksanvendelse som samsvarer med Arne Næss verdier og ønsker, lik statuttene til stiftelsen.

 • Tvergastein – Arne Næss hytte.
 • Tvergasteins venner er underlagt styret i Stiftelsen Tvergastein – Arne Næss hytte.
 • Tvergasteins venner administreres av stiftelsen.
 • Tvergasteins venner’s midler skal uavkortet anvendes til beste for Tvergastein, primært til vedlikehold. Sekundært kan midlene benyttes på ulikt vis for å gjøre Arnes Næss grunntanke et rikt liv med enkle midler og grunnlaget for denne bedre kjent for allmenheten.

Bli med å bidra økonomisk

Bli med i Tvergasteinsteins Venner og bidra med økonomisk støtte til arbeidet med å bevare Tvergastein!

Tvergasteins beliggenhet er i seg selv en utfordring i forhold til vær, vind, snø og klimaet på Hallingskarvet. Dette sliter på hytten og reparasjoner må utføres. Videre er hytten gammel og krever jevnlig vedlikehold. Det er Stiftelsens ønske å bevare Tvergastein i så original tilstand som mulig. Vi anser hytten som et viktig symbol og kulturminne som skal bevares for ettertiden.

Medlemskap

Tvergasteins venner er i utgangspunktet åpen for alle som ønsker å bli medlem. Det følger ingen forpliktelser med medlemskapet utover medlemsavgift, ei heller rettigheter i forhold til hytten. Styret i stiftelsen Tvergastein – Arne Næss hytte arbeider kontinuerlig med å øke aktiviteten på hytta i henhold til Arne Næss ønsker, og medlemmene vil motta informasjon om flere av disse og hvilke det er mulig å delta på.

Medlemskapet inneholder:

 • Støttespiller i arbeidet for bevaring av Tvergastein.
 • Velkomstbrev

Medlemspakke:

 • Stiftelsens vedtekter
 • Informasjon om Tvergastein
 • Nyhetsbrev (Minimum 1 årlig)
 • Prioritet ved påmelding til årlig Tvergasteinseminar. (Deltakeravgift)
 • Mulighet for å søke om dagsbesøk/omvisning i gruppe på TV (begrenset antall pr. år) (Deltakeravgift)

Vi tilbyr to typer medlemskap:

Privat: Enkeltmedlemskap kr. 300 pr. år 

Bedrift: Enkeltmedlemskap kr. 2 500 pr. år

Vi setter stor pris på at du ønsker å bidra som medlem!

Kontakt: Sjur Paulsen sjur@sub.no

Vi arbeider med betalingsløsning, kommer snart!